otpusni ležaj kamiona

  • Heavy Duty Truck Clutch Release Bearings

    Ležajevi za otpuštanje kvačila za teške uslove rada

    Ležaj za otpuštanje kvačila je ugrađen između kvačila i mjenjača.Sjedalo otklopnog ležaja je labavo obloženo na cjevastom produžetku poklopca ležaja prvog vratila mjenjača.Kroz povratnu oprugu, rame otpuštajućeg ležaja je uvijek naspram viljuške za otpuštanje i povlači se u konačni položaj, održavajući razmak od oko 3-4 mm sa krajem poluge za otpuštanje (prstom za otpuštanje).